O nama

Sportska zajednica grada Županje (Zajednica) osnovana je 10. studenog 1997. godine pod nazivom:
Športska zajednica grada Županje.

PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I TERITORIJALNO DJELOVANJE ZAJEDNICE

-Zajednica djeluje na području sporta.
-Teritorijalno Zajednica djeluje na području Grada Županje.
-Zajednica je udruženi član Županijskog saveza športova Vukovarsko-srijemske županije i
Hrvatskog olimpijskog odbora.

CILJEVI ZAJEDNICE

Ciljevi Zajednice su:

1) razvijanje i promicanje sporta na području Grada Županje,
2) poticanje vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranje uvjeta za postizanje
vrhunskih sportskih rezultata,
3) razvijanje sportskih aktivnosti djece, mladeži i odraslih, te sportsko
rekreacijskih aktivnosti građana i osoba s invaliditetom,
4) promicanje odgojnih funkcija sporta, poštene igre, razumijevanja, tolerancije,
suzbijanja diskriminacije i odgovornosti kroz bavljenje sportom,
5) širenje olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog duha,
6) upravljanje sportskim objektima.

DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI ZAJEDNICE

Djelatnosti Zajednica su:

1) utvrđivanje i ostvarivanje politike promicanja sporta na području Grada
Županje,
2) usklađivanje aktivnosti svojih članova,
3) poticanje i promicanje sporta u skladu s Nacionalnim programom sporta,
4) sudjelovanje u provedbi i obavljanju zadaće Nacionalnog programa sporta,
odnosno godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa sporta,
5) poticanje i promicanje sporta djece, mladih, studenata, odraslih, osoba s
invaliditetom i sportske rekreacije građana,
6) objedinjavanje i usklađivanje programa sporta, predlaganje programa javnih
potreba u sportu i sudjelovanje u njegovom ostvarivanju, te podnošenje
izvješća o njegovoj realizaciji,
7) promicanje stručnog rada u sportu i skrbi o osposobljavanju stručnih sportskih
djelatnika,
8) sudjelovanje u stvaranju uvjeta za pripremu sportaša za olimpijske igre,
svjetska i europska prvenstva, te druga velika međunarodna natjecanja,
9) sudjelovanje u stvaranju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi o sportašima,
10) sudjelovanje u ostvarivanju programa Hrvatskog olimpijskog odbora,
Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih,
11) pruža stručne i drugu pomoći članovima Zajednice u vezi s primjenom
odredaba Zakona o udrugama, Zakona o sportu, Zakona o financijskom
poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, te drugih mjerodavnih
propisa u vezi sa sportskom djelatnošću,

12) sudjelovanje u upravljanju javnim sportskim objektima i odlučivanje o
njihovoj namjeni.

USTROJ ZAJEDNICE NAKON IZBORNE I REDOVNE SKUPŠTINE ODRŽANE
14.10.2021. GODINE

- Predsjednik

Kruno Šarić


- Izvršni odbor

Kruno Šarić
Ivo Rešić
Tomislav Županjac
Branimir Kos
Tomislav Puljić
Ante Stipica


- Nadzorni odbor

Ante Klanac
Zvonko Antunović
Andrija Babić


- Skupština

Dražen Pavlović – NK „Županja 77“
Tomislav Županjac – NK „Graničar“ Županja
Zlatko Jemrić – Stolnoteniski klub Županja
Ivo Rešić NK „Radnički“ Županja
Andrija Babić – Gradski šahovski klub Županja
Boris Cindrić – MNK futsal „Olimpijac“
Krunoslav Lešić – Šahovski klub „Šahovski centar Nexus“
Daniel Vincetić – RBK „Kotur“ Županja
Antun Oršolić – MNK futsal „sveti Patrik“
Zvonko Antunović – Pikado klub „Park“
Nevenka Kovačević – Planinarsko društvo „Tikvica“
Tomislav Puljić – Košarkaški klub „Županja“ Županja
Branimir Kos – Rukometni klub „Županja“ Županja
Ante Klanac – ŠRD „Sava“ Županja
Ante Stipica – Teniski klub „Županja 1881“