rk_zu

RUKOMETNI KLUB ŽUPANJA

Rukometni klub „Županja“ Županja od svog osnivanja davne 1963. godine kontinuirano radi na
svom podmlatku sa djecom najmlađih dobnih skupina i mladima. Tradicionalno je rukomet u
Gradu Županji drugi sport po popularnosti, prvi po popularnosti dvoranski sport, odmah poslije
neprikosnovenog nogometa, a o tome dovoljno svjedoči za jednu malu sredinu broj djece koja
se bave rukometom. Trenutni u klubu trenira 110 igrača koji su registrirani pri Hrvatskom
rukometnim savezu u šest selekcija uključivo seniore koji se natječu u 2. HRL -ISTOK.
Volonterski u klubu treninge sa najmlađim dobnim skupinama vode: magistar kineziologije, tri
viša trenera i još dva suradnika koji su na puta stjecanja trenerske kvalifikacije. Sva djeca i
mladi su evidentirana i uključena u sva natjecanja Hrvatskog rukometnog saveza.