Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata iz područja sporta za 2024. godinu.

Odluka - preuzimanje

Javni poziv za prijavu projekta iz područja sporta za Grad Županja u 2024. godini.


Sportska zajednica Grada Županje objavila je Javni poziv za prijavu projekta iz područja sporta za Grad Županja u 2024. godini.

Prijave se podnose elektroničkim putem SOM Natječaj aplikacije.

Linkovi za pristup aplikaciji :

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA APLIKACIJE: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Upute za korisnike aplikacije objavljene su zajedno sa prilozima Javnog poziva.

Dokumentacija - preuzimanje

Odluka o dodjeli sredstava za 2023. godinu (2)

Odluka o dodjeli sredstava za 2023. godinu (2).

Drugi javni poziv za prijavu projekta iz područja sporta za Grad Županja u 2023. godini.


Sportska zajednica Grada Županje objavila je Drugi javni poziv za prijavu projekta iz područja sporta za Grad Županja u 2023. godini.

Prijave se podnose elektroničkim putem SOM Natječaj aplikacije.

Linkovi za pristup aplikaciji :

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA APLIKACIJE: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Upute za korisnike aplikacije objavljene su zajedno sa prilozima Javnog poziva.


Dokumentacija - preuzimanjeOdluka o dodjeli sredstava za 2023. godinu

Odluka o dodjeli sredstava za 2023. godinu